HENK AKKERS - aquarellen

2008

 
 

Al meer dan dertig jaar  ben ik geboeid door de schilderkunst in het algemeen en door de techniek van het aquarelleren in het bijzonder. Bij deze techniek zijn bijzondere effecten te bereiken. Bij geen andere techniek is er een helderheid te verkrijgen die te vergelijken is met het gebruik van waterverf. Dit medium vraagt wel om een speciale behandeling, maar als het goed wordt aangewend verkrijgt men een resultaat dat wel eens vergeleken is met een gebrandschilderd raam: het is helder en doorschijnend.


Ik heb me in de loop der jaren deze techniek eigen gemaakt door lessen te nemen aan de vrije academie en door lessen van kunstenaars die werken op de manier die mij bevalt. Immers, er wordt door vele kunstenaars geschilderd maar er zijn er niet zo veel die werken op de wijze die ik voorsta.


Op dit moment houd ik me hoofdzakelijk bezig met stillevens, landschappen en stadsgezichten.  Hierbij is de werking van het licht dat geworpen wordt op het onderwerp mijn inspiratie. Wat is het effect van het licht op de kleuren. Waar is mijn onderwerp helder belicht, waar is er schaduw. Het zoeken naar deze tegenstellingen kan voor mij een onderwerp voor een schilderij opleveren. Ik streef ernaar om steeds abstracter te werken. Te komen tot wat essentieel is voor het beeld. Minder is meer! Met zo weinig mogelijk middelen een zo groot mogelijk effect proberen te bereiken is mijn devies.

Minder is meer - Helder belicht

“Ik steef ernaar steeds abstracter te werken”